Shang Hai

Restaurants, Santa Barbara
Shang Hai

805 962-7833

Shang Hai

830 N Milpas St ,
Santa Barbara