Home / Restaurants / Mama Lu Chinese Restaurant

Mama Lu Chinese Restaurant

Restaurants, Santa Barbara
Mama Lu Chinese Restaurant

805 966-1088

Mama Lu Chinese Restaurant

415 N Milpas St ,
Santa Barbara